Velper Buiten

Sloop kantoorkolos De Giro en herstel daar de kwaliteit van wonen en werken aan de Velperweg.

Wat willen Edwin Kemers en Roeland Verouden bereiken:

Het beeld van de sjieke Velperweg restaureren. De Velperweg bindt alles wat er aan ligt door het zijn van een lint waar iedereen zich in stijl kan presenteren…een soort show-parade…een fraaie straat waar onze hoogste ambities worden uitgestald. (Presentatie in PDF)

De Giro vanuit het centrum

Dit kantoorgebouw van ING (voorheen Postbank) komt nu als een onbruikbare mastodont (langdurig?) leeg te staan.

Het gebouw heeft geen enkele waarde, omdat niemand er een functie voor heeft. Niemand heeft er een functie voor, omdat niemand in dat gebouw wil zijn. Niemand wil er in zijn, omdat het zo ontzettend lelijk is.

Het pand heeft voor eeuwig haar functie verloren, is na 50 jaar afgeschreven en zit bovendien ook nog eens vol met asbest.

Vanuit Klarendal gezien

Vanuit dit perspectief is goed te zien hoe de kolos uittorent boven de overige bouwmassa. Het disqualificeert direct alle omliggende bebouwing.

Het geeft de boodschap mee dat de rest binnenkort zal volgen om plaats te maken voor nog veel meer visuele en onleefbare ellende. Het omgekeerde is waar gebleken, de oude panden in Klarendal en aan de Velperweg zullen de betonnen bunker zeker overleven.

Toekomstige wietplantage?Er zijn Ideeën over transformatie, maar weinig serieus te nemen of wenselijk.

Heel creatief om voor te stellen een wietplantage te starten, al bleek er weinig draagvlak voor te zijn. Deze weg gaat nergens heen.

Weinig waardering voor gebouw De Giro in Arnhem

Het gebouw van de Giro mist alle menselijkheid. Qua schaal, materiaalgebruik en gevelopbouw mist het elke vorm van kwaliteit. Het is veel te groot ten opzichte van de omgeving, de gevelbekleding heeft een armoedige en grauwe uitstraling.

De indeling van de geveloppervlakte is daarbovenop nog eens volstrekt eentonig, waarbinnen de rigide structuur geen enkele ruimte is voor een subtiel detail of een speels element. Het is een zeer bruut gebouw, waar geen hoop of vertrouwen uit straalt, het draagt niet bij aan een leefbaardere wereld waarin we onder andere zouden moeten streven naar schoonheid en vriendelijkheid.

Het gebouw is een vuist in het gezicht. Het gebrek aan schoonheid doet de omgeving en nog belangrijker, de mensen die er in werken en omheen wonen, geen goed. De overgrote meerderheid van de Arnhemmers zal het een afstotelijk en onsympathiek gebouw vinden, behoudens enkele architecten.

Gelukkig kan het ook anders en daar nemen wij u in mee...

Ontwerp vanuit westen gezien


Vooraan is het stedelijke blok te zien, welke aansluit bij de stedelijke massa van Klarendal die hier even de Velperweg raakt, daarachter de villa’s. In dit blok zijn eenpersoonshuishoudens gedacht met op de begane grond de ontmoetingsruimte voor bewoners.

Ontwerp vanuit oosten gezien

De verkaveling van het terrein krijgt de kwaliteit van ruime groene percelen waarop een villa, met eventueel nog een achterbouw. In lijn met de opbouw welke in het verleden de Velperweg haar statuur heeft gegeven.

Straatbeeld Velperweg richting Velp

Op dit straatbeeld is vooral te zien dat de insteek ook is het geheel in een groene aanleg te zetten. Het laanontwerp en beleving van het eerste deel van de Velperweg wordt versterkt.

Straatbeeld Velperweg richting centrum

In dit straatbeeld is in het midden een pand te zien waarin acht grote appartementen passen, het pand is geïnspireerd op de gewezen architectonische schoonheid van het Velperplein.

J.C. Hartogsplein

Dit is een nieuw plein aan de Doctor J.C. Hartogslaan, precies tegenover het grasveld met bloesembomen waarachter een recent woonblok staat. Aan dit plein wordt niet alleen gewoond, er wordt ook gewerkt; er wordt geleefd. Links op de begane grond een “service-kantoor” en in het rechterblok bevinden zich werkwoningen, 40 in totaal.

VelperparallelwegDeze weg ontsluit het hart van het terrein, we kijken met de dansschool in de rug richting het oosten. Niet enkel is de bereikbaarheid van de bewoners goed maar ook voor de kleinschalige zakelijke en zorgactiviteiten.

Velperparallelweg oostDezelfde weg maar dan naar het westen, links zien we het zorghotel, in Velperweg-stijl en rechts zien we het werkwoningenblok, met onderin werken en erboven wonen. In een krachtige baksteenarchitectuur, aansluiten bij de sfeer van Klarendal.

Villa Marina naar westen

Gezien vanaf het bestaande pand “Villa Marina”, aan de zuidelijke kant van de Velperweg, is dit een overzicht van de sfeer aldaar. We zien het statige Franse appartementenhuis en het zorghotel. Er tussendoor is het werk- woningenblok te zien, in baksteen.

Villa Marina naar noorden

Een beeld vanaf de overkant van de straat naar het terugliggende pand, waarin een zorghotel, acht wooneenheden. Dit pand vormt de schakel tussen de stedelijke massa van Klarendal en de losse gebouwstructuur aan de Velperweg. Haar andere zijde grenst aan het J.C. Hartogsplein.

Villa Marina naar oosten

Hier zien we een reconstructie van een pand dat afgebroken is voor de Postgiro, het komt weer terug, qua opbouw is het namelijk zeer geschikt voor acht kleinschalige appartementen.

Zicht vanaf Akzo Nobel

Hier is een ander pand te zien dat geïnspireerd is op wat ooit voor de Postgiro moest verdwijnen. Dit pand is geschikt voor acht grote appartementen.

Zicht vanaf Immeuble de Paris

In dit pand, tegenover het bestaande Frans aandoende blok aan de Velperweg, met de enorme Plataan ervoor, vindt een weerspiegeling plaats. In dit eveneens in Franse stijl uitgevoerd landhuis, is plek voor zeven van de grootste appartementen in het plan.

Oproep aan de ING

Laat niet als dank voor 't aangenaam in Arnhem verpozen,
de Velperweg achter met de schillen (asbest) en de dozen (betonkolossen).